BREXIT

  • Avatarby admin
  • Eki 21, 2016
  • 0
  • Category:

Brexit Süreci

23 Haziran’da yapılan referandumda oyların yaklaşık %52’si Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde çıktı. Bundan sonra yaşanacak süreç ile ilgili görüşlerimizi aşağıda bilginize sunarız.

Brexit süreci Lizbon Anlaşması‘nın 50. Maddesine göre işleyecek.

1. Her üye devlet, kendi anayasal kurallarına uygun olarak Birlik’ten çekilmeye karar verebilir.
2. Çekilme kararı alan üye devlet, niyetini Avrupa Birliği Zirvesi’ne bildirir. Birlik, söz konusu devletle, Avrupa Birliği Zirvesi tarafından belirlenen yönlendirici ilkeler ışığında, bu devletin Birlik ile gelecekteki ilişkisinin çerçevesini dikkate alarak, çekilmeye ilişkin kuralları belirleyen bir anlaşmayı müzakere eder ve akdeder. Bu anlaşma, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 218. maddesinin 3. paragrafına uygun olarak müzakere edilir. Anlaşma, Birlik adına, Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini aldıktan sonra, nitelikli çoğunlukla hareket eden Konsey tarafından akdedilir.
3. Antlaşmalar’ın ilgili üye devletlere uygulanması, çekilme anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte, bunun gerçekleşmemesi halinde, Avrupa Birliği Zirvesi oybirliğiyle ve ilgili üye devletle mutabık kalarak süreyi uzatmadığı takdirde, 2. paragrafta belirtilen bildirimden iki yıl sonra sona erer.

İngiltere hükümetinin bu kararın ardından atacağı ilk adımlardan biri, 2009’da imzalanan Lizbon Anlaşması‘nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50. maddesini işleme koymak olacak.

Maliye Bakanı George Osborne, bu sürecin referandumdan sonra iki hafta içinde başlayabileceğini söylemişti. Ancak Başbakan Cameron’un Ekim ayında görevi bırakacağı ve bildirimi yeni başbakana bırakacağı da söylentiler arasında. Bildirim yapıldıktan sonra iki tarafı da zorlu bir müzakere süreci bekliyor. 50. madde gereği bu sürecin iki yılda tamamlanması gerekiyor.

Ankara Antlaşması Vizesi’nin akıbeti ne olur?

Ankara Antlaşması esası itibari ile Türkiye’nin Avrupa Birliğinin temelini oluşturan, Avrupa Ekonomik Topluluğunun esası olan mal, hizmet, sermaye ve iş gücünün karşılıklı serbest dolaşımı antlaşmasına attığı imza. İmza tarihinden tam 10 yıl sonra, birliğe katılan İngiltere’nin de taraf olduğu antlaşmadır.

Türkiye, kuruluşundan bir yıl sonra 1959’da Avrupa Ekonomik Topluluğu’na başvurmuş, müzakereler sonucunda da 1963 yılında, Türkiye vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını da sağlayan Ankara anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın ‘hizmetlerin serbest dolaşımı’ hükmünü uygulayan tek ülke İngiltere’dir.

Bu birliğin temelini oluşturan bu Antlaşmalar ancak 2 yıllık sürecin sonunda, İngiltere’nin birlikten ayrılması ile kaldırılır diye düşünüyoruz. Diğer taraftan bu süreçte vize almış olanların haklarının korunacağına inanıyoruz.

 Ankara Antlaşması vizesi başvuruları açık olduğu sürece vizeye başvurabilir ve ilk etapta bir yıllık vizenizi alabilirsiniz. Vize başvurusu hala açık ve başvurular alınıyor.

Bir yıl boyunca vize süreniz dolmadan İngiltere’den çıkmanız talep edilemez. Turist vizeniz bitmeden hangi şartlarla sınır dışı edilirseniz bu vize için de benzer koşullara tabi olursunuz.

Bir yılın sonunda, çıkış müzakerelerinin henüz sonuçlanmayacağını tahmin ediyorum. İngiltere’nin kazanılmış hakları geriye dönük olarak ihlal etmeyerek koruyacağı varsayımıyla, uzatma talebinde bulunabilir ve üç yıllık uzatma alabilirsiniz. Üç yıllık vize süreniz boyunca yine kimse sizi ülke dışına çıkmaya zorlayamaz.

Toplam dört sene sonunda süresiz oturma izni (ILR) başvuru zamanı geldiğinde Ankara Antlaşması vizesi kalmamı olabilir ancak bu noktada dördüncü yılın sonunda hak kazanılan süresiz oturma izni, aslında tüm İngiliz vatandaşı olmayan ve İngiltere’de çalışan kişilere uygulanan bir kuraldır. Dolayısıyla Ankara Antlaşması vizesinden bağımsız olarak dördüncü yılın sonunda şartları yerine getirdiyseniz süresiz oturma iznine hak kazanırsınız.

Vatandaşlık başvuru hakkı da yine Ankara Antlaşması vizesinden bağımsız genel bir kuraldan kaynaklanmaktadır. İngiliz vatandaşı olmayan kişilere uygulandığı üzere, süresiz oturma izni aldıktan bir yıl sonra İngiliz vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olursunuz.

Genel olarak değerlendirmek gerekirse, bu şartlar altında, Ankara Antlaşması vizesine başvurmak için artık biraz daha fazla cesaret gerekiyor. Başvuru kapısının da 2 yıl sonunda kapatılma riski yüksek görünüyor.

İyimser bir tahminle, vize başvuruları durdurulana kadar Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye gidenler eski koşullarla vize programının gereğine göre değerlendirilecektir. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra ise Ankara Antlaşması vizesi başvurusu alınmayacaktır.